Církevní mateřská škola, Tábor

Církevní mateřská škola, Tábor

Příběnická 1435/3
390 01 Tábor

Informace o instituci Církevní mateřská škola, Tábor

CMŠ je účelové zařízení Českobratrské církve evangelické, zaměřené na předškolní výchovu dětí. Přijímáme s plnou odpovědností děti ze všech sociálních vrstev a integrujeme děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Při výchovně-vzdělávací práci vycházíme z křesťanských tradic evangelického typu a plníme cíle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.

Naše školka je místem pohody, kde jsou respektovány individuální a věkové zvláštnosti dětí. Zaměřujeme se na poznávání a přijímání kvalitních společenských a morálních hodnot, na pomoc, spolupráci, solidaritu, toleranci, vnímání potřeb druhých, na úctu ke stvoření ve všech jeho formách, objevování důvěry v sebe i v ostatní, naplňování času smysluplnými činnostmi, na radost ze společenství a pěstování vzájemné pospolitosti s respektováním odlišných kulturně - sociálních podmínek. Důležitou součástí našeho „školkového“ života je úzká spolupráce s rodinami dětí.

Nabízíme nadstandartní činnosti ve formě kroužků – keramický, hudebně-pohybový, výtvarný, seznamování s angličtinou.

 

Zřizovatel:

Farní sbor Českobratrské církve evangelické

(Bílkova 3, 390 01 Tábor)

Počet stálých / externích pedagogů:

7/0

Počet studentů / Počet tříd:

86/4

Kde nás najdete?

Zobrazit